Usługi geodezyjne dla nieruchomości i budownictwa - Geodeta Gliwice

 

 

 

Podział nieruchomości.

 

Podział nieruchomościGeodeta przeprowadza podział nieruchomości wówczas, gdy dotychczasowy właściciel chce wydzielić część nieruchomości i przenieść własność na inną osobę np. poprzez jej sprzedaż czy darowiznę. W efekcie zmienia się numeracja działek ewidencyjnych oraz powstaje nowy przebieg linii granicznych.

Podział nieruchomości to praca geodezyjna składająca się zwykle z trzech etapów:

Etap 1 – Wstępny projekt podziału

Wizualizuje pomysł właściciela i przedstawia plan na podział nieruchomości.

Uwzględnienia potrzeby właściciela, użytkownika, zleceniodawcy i założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Kończy się Postanowieniem o możliwości podziału wydanym przez właściwy urząd, czyli zatwierdzeniem planu podziału.

Etap 2 – Podział Nieruchomości

Praca geodezyjna stanowiąca podział nieruchomości wykonywana jest na podstawie ww. Postanowienia lub zgodnie z innymi wymogami prawnymi. Składa się z analizy i oceny dotychczasowych dokumentów katastralnych, a następnie prowadzonych w terenie protokołów wyznaczenia punktów i wznowienie znaków granicznych nieruchomości oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału.

Ustalamy zatem w terenie dotychczasowe granice nieruchomości, a następnie precyzyjnie określamy projektowane działki - powierzchnie i położenie punktów granicznych oraz wykonujemy operat techniczny i mapy z projektem podziału. Dokumentacja trafia do urzędu, gdzie poddawana jest kontroli. Po tym etapie przekazujemy Państwu mapy z projektem podziału i pomagamy napisać wniosek o wydanie decyzji podziałowej. Wniosek wraz dokumentacją trafia do właściwego urzędu, który na jego podstawie wydaje Decyzję o podziale nieruchomości. Kiedy decyzja się uprawomocni formalnie, powstają nowe działki i wtedy można je zbyć.

Etap 3 – Stabilizacja punktów granicznych po podziale

Stabilizacja punktów granicznych po podziale wykonywana jest na wniosek właściciela i polega na zestabilizowaniu nowych punktów granicznych w terenie poprzez zakopanie kamieni granicznych lub wykonanie innej trwałej stabilizacji. Zawiera w sobie prowadzony w terenie protokół wyznaczenia punktów i stabilizacji znaków granicznych, na który zapraszani są wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści działek sąsiednich oraz operat techniczny przekazywany do urzędu. Zalecamy wykonanie tego etapu czynności podziałowych, ponieważ znaki graniczne w przyszłości stanowić będą namacalny dowód położenia punktu granicznego i przebiegu linii granicy.

Zatem, ogólnie rzecz opisując, podział geodezyjny nieruchomości polega na wyodrębnieniu z jednej działki, dwóch lub większej ilości działek. Po takim podziale powstaje nowy układ działek z nowymi granicami. Celem końcowym jest przygotowanie do celów geodezyjnych lub kartograficznych nowych map podziału nieruchomości.

Kontakt

Usługi Geodezyjne GEOBAB
Izabela Włodarczyk

Obszar działania    Gliwice/Zabrze

Usługi geodezyjne telefon   +48 608 132 306

Usługi geodezyjne e-mail   kontakt@geobab.pl

Polityka Prywatności

Strona geobab.pl Geodeta Gliwice korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies naszej firmy. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki.