Rozgraniczenia nieruchomości

 

Rozgraniczenie nieruchomości to najtrudniejsza i najbardziej odpowiedzialna spośród robót geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości. Polega na ustaleniu nowego położenia punktów granicznych i przebiegu granic w terenie na podstawie przesłanek takich jak: dawne, nieprecyzyjne materiały katastralne i mapy ewidencyjne, odnalezione znaki graniczne oraz/lub oświadczenia stron.

Rozgraniczenie nieruchomości ma moc ugody sądowej, a w przypadku braku możliwości porozumienia się przez sąsiadów przekazywane jest do właściwego sądu. Wykonywane jest w przypadku niezgodności lub braku materiałów umożliwiających wyznaczenie punktów i wznowienie znaków granicznych nieruchomości. Każdorazowo na pisemny wniosek właściciela i zgodnie z wymogami właściwego urzędu.