Inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu.

 

Inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu to pomiar geodezyjny umożliwiający odbiory budowlane i rozpoczęcie użytkowania obiektu. To naniesienie wykonanego obiektu np. domu mieszkalnego, garażu, przyłącza energetycznego czy kanalizacyjnego  oraz wszelkich innych elementów  na mapę  urzędową. Pozwala rozpocząć i przeprowadzić procesy odbiorów budowlanych przed rozpoczęciem użytkowania.