Usługi geodezyjne dla nieruchomości i budownictwa Gliwice

 

 

 

Usługi geodezyjne dla budownictwa:

 

Rola geodety podczas każdej budowy jest bardzo ważna, odpowiada on za właściwe wyznaczenie zarówno działki, jak i przyszłego budynku. Geodeta i jego usługi będzie, więc potrzebny jeszcze przed rozpoczęciem budowy oraz również po jej zakończeniu.

Wyznaczenie granic działki
Jeszcze przed zakupem działki warto skorzystać z usług geodezyjnych by dowiedzieć się gdzie nasza posesja się znajduje. Jeśli nie mamy pewności co do przebiegu granic, warto zainwestować w ich wznowienie lub wyznaczenie. Wtedy z pewnością będziemy mogli postawić płot bez strachu o przywłaszczenie części gruntów sąsiada.
Mapy do celow projektowych
W kolejnym etapie geodeta sporządza mapy do celów projektowych. Jego rolą jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania terenu, które obejmuje wszelkie planowane inwestycje, zmiany oraz aktualny przebieg sieci uzbrojenia terenu. Na tej postawie sporządza się aktualną mapę, na której architekt może zlokalizować budynek oraz plan przyłączy do sieci.
Wytyczanie budynków
Kiedy otrzymamy pozwolenie na budowę, znów widzimy się z geodetą. Tym razem wyznacza on budynek oraz przebieg przyłączy na naszej działce, tak aby budowlańcy wiedzieli gdzie rozpocząć prace. Po wykonaniu swego zadania geodeta dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz przekazuje oryginał dokumentacji kierownikowi budowy, kopię otrzymuje inwestor.
Inwentaryzacja powykonawcza budynków
Po zakończeniu każdej budowy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą obiektu.
Jej celem jest pozyskanie aktualnych informacji
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektu dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesienie nowych elementów na mapę sytuacyjno-wysokościową. Pozwala rozpocząć odbiory budowlane przed użytkowaniem.

Usługi geodezyjne dla nieruchomości:

Podział nieruchomości
Geodeta przeprowadza podział nieruchomości wówczas, gdy dotychczasowy właściciel chce wydzielić część nieruchomości i przenieść własność na inną osobę np. poprzez jej sprzedaż czy darowiznę. W efekcie zmienia się numeracja działek ewidencyjnych oraz powstaje nowy przebieg linii granicznych.
Rozgraniczenia nieruchomości
Jeżeli stwierdzimy brak dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pozwalającej na zdefiniowanie granic nieruchomości. Konieczne może okazać się ustalenie przebiegu granicy nieruchomości, czyli wskazanie dokąd sięga prawo własności właściciela nieruchomości.
Wznowienia znaków granicznych
Przesunięte, zniszczone lub uszkodzone znaki graniczne, które zostały uprzednio ustalone i istnieją stosowne dokumenty pozwalające na zdefiniowanie ich pierwotnego położenia, mogą być wznowione z pominięciem czynności ustalenia granic nieruchomości lub rozgraniczenia.
Geodezyjna dokumentacja do celów prawnych
Prawo w naszym kraju jest bardzo skrupulatne, dlatego niezwykle istotne jest by uprawniony geodeta sporządził odpowiednią dokumentację, która wyjaśnia wszelkie nieścisłości w księgach wieczystych czy ewidencji gruntów. By w przyszłości uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Geodeta Zabrze - usługi geodezyjne na Górnym Śląsku

Nasze podstawowe usługi to pomiary geodezyjne. Najczęściej usługi geodezyjne wykonujemy podczas przygotowywania różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Firma Geobab wykonuje również pomiary i prace związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, co wiąże się z podziałami gruntów i rozgraniczeniami nieruchomości. Przygotowujemy mapy do celów projektowych, mapy z projektem podziału, pomiary powykonawcze, dokonujemy inwentaryzacji i wykonujemy przeglądy budowlane.

Zapewniamy usługi geodezyjne w pełnej ofercie na każdym etapie i przy każdego rodzaju inwestycji, zarówno budownictwa mieszkaniowego, usługowego, biurowego, handlowego, przemysłowego jak i sieci uzbrojenia terenu. Wspieramy inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców oraz firmy specjalistyczne. Cechuje nas profesjonalizm i rzetelność, okraszone uśmiechem i dobrym humorem. Swoje doświadczenie budujemy na współpracy z zarówno dużymi jak i mniejszymi firmami budowlanymi. Obsługujemy budowy domków jednorodzinnych, kamienic, obiektów sportowych, biurowców jak i zakładów przemysłowych.

Kontakt

Usługi Geodezyjne GEOBAB
Izabela Włodarczyk

Obszar działania    Gliwice/Zabrze

Geobab telefon   +48 608 132 306

Geobab e-mail   kontakt@geobab.pl

Polityka Prywatności

Strona geobab.pl Geodeta Gliwice korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies naszej firmy. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki.