Wytyczenia budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu.

 

Wytyczanie budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu to nic innego jak przeniesienie w teren obiektu zaprojektowanego na mapie. Ma to na celu poprawne ulokowanie tyczonego obiektu względem granic nieruchomości, tak aby jego położenie i przebieg były czytelne dla wykonawców prac budowlanych.